Pracodawcy coraz wyżej cenią umiejętności i doświadczenie, a mniejszą wagę zaczynają przykładać do poziomu wykształcenia. Z danych Headhunters wynika jasno, że rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców posiadających doświadczenie w swoim zawodzie. Trend ten obserwowany jest od lat, gdy to w wyniku dużej dostępności unijnych środków powstało wiele placówek edukacyjnych i naukowych. Niestety duża podaż na rynku edukacyjnym nie zawsze idzie w parze z jakością usług.

Baza ofert pracy agencji pośrednictwa pracy Headhunters obfituje w ogłoszenia dotyczące pracowników wykwalifikowanych. Zapotrzebowanie na specjalistów jest duże na każdym szczeblu, jednak największym zainteresowaniem cieszą się fachowcy z tak zwanym “fachem” w ręku. Niestety wykształcenie i umiejętności osób poszukujących pracy często mijają się z zapotrzebowaniem rynku pracy, co jest zauważalne w każdej branży i regionie kraju. Rekruterzy Headhunters z oddziału w Poznaniu podkreślają zapotrzebowanie na elektromechaników w ich regionie. W Gdańsku natomiast brakuje spawaczy, a w Katowicach cukierników.

Dlatego do łask wracają szkoły zawodowe kształcące przyszłych fachowców, które w ostatnich latach straciły popularność. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku na naukę w szkole zawodowej lub technikum decydowało się ponad 60% absolwentów podstawówek, w latach 90. już tylko 40%. Kryzys wykształcenia zawodowego i technicznego najwyraźniej widać było w latach 2000-2005. Jak radzą rekruterzy firmy Headhunters, wybierając szkołę warto zdecydować się właśnie na szkoły dające zawód. Najliczniejszą grupę bezrobotnych wykształconych stanowią obecnie absolwenci kierunków ogólnych - zarówno liceów ogólnokształcących, jak i studiów humanistycznych.

Doświadczenie w zawodzie okazuje się równie ważne jak wykształcenie techniczne. Agencja pracy Headhunters podkreśla, że jest to jeden z najważniejszych czynników w procesie rekrutacji. Tutaj znów przewagę dają szkoły zawodowe i technika, które w trakcie nauki zapewniają swoim uczniom praktyki zawodowe. Często praktyki takie odbywają się w firmach działających na wolnym rynku, co jest dodatkowym atutem. Rzadziej spotyka się warsztaty szkolne, w których szkoły realizują takie praktyki. Specjaliści Headhunters doradzają osobom pobierającym naukę w zawodzie, aby swoje doświadczenie zdobywały chociażby podczas pracy wakacyjnej. Inną możliwością wzbogacenia swojego CV są staże lub wolontariat. Praca w tym charakterze pozwala poznać branże, nabrać obycia i zdobyć kontakty. Niejednokrotnie zdarza się, że praca wakacyjna lub staż owocuje późniejszym stałym zatrudnieniem u pracodawcy, u którego przyuczało się do zawodu.

Badania pokazują, że ponad 60% studentów (różnych kierunków) podejmuje pracę w trakcie studiów. Zazwyczaj jest to praca sezonowa, ale spory odsetek to studenci zatrudnieni na stałe. Agencje pośrednictwa pracy ułatwiają taką aktywność, oferując różne formy zatrudnienia oraz elastyczny czas pracy.

Rekruterzy Headhunters podkreślają, że mimo niewystarczającej liczby wykwalifikowanych fachowców na rynku pracy i rosnącego zapotrzebowania na nich, widać pewne pozytywne zmiany. Dla przykładu, w 2015 roku w Katowicach blisko połowa absolwentów gimnazjów kontynuowała naukę w szkołach zawodowych i technikach.